soyuqluq

soyuqluq
is.
1. Soyuq şeyin halı, hərarət olmaması, hərarətsizlik; soyuq. Havanın soyuqluğu. Suyun soyuqluğu. Küləyin soyuqluğu. – Havanın artar istisi; Daha soyuqluq az olar. A. S.. Payızın rütubətli havaları başlanmış olduğundan soyuqluq hiss olunurdu. T. Ş. S.. Payızdır. . . havada soyuqluq da var; Onunçun yarpağı tökür indi o. N. Xəzri.
2. məc. Əvvəlki məhəbbətin, hörmətin, yaxınlığın olmadığı hal, soyuq münasibət; sərinlik. Aralarında soyuqluq var. – Bu səfər uşaqlar müəllimləri tərəfindən soyuqluq gördülər. Ç.. <Murad Nigarın> rəftar və hərəkətlərində özünə qarşı bir soyuqluq hiss etdi. S. H.. Soyuqluq göstərmək – soyuq münasibət göstərmək, soyuq qarşılamaq.
3. məc. Başısoyuqluq, səhlənkarlıq. Soyuqluq eləmək – öz işinə soyuq baxmaq, səhlənkarlıq, diqqətsizlik eləmək, fikir verməmək, laqeydlik göstərmək. <Qaragözov:> Soyuqluq eləməyin, müalicəni yarımçıq qoymayın! M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bürudət — ə. soyuqluq, sərinlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sərm(a) — f. 1) soyuq, soyuqluq; 2) qış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zəm — f. soyuq; soyuqluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ab-hava — is. <fars. ab və ər. həva> Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbiət (su, hava, isti soyuqluq) cəhətdən vəziyyəti. Firontək iddiayə düşsəm nə əcəb; Çox zövqlidir abü həvası Misrin. S. Ə. Ş.. <Şeyx Sənan:> İştə Qafqaz! Səfalı bir məva; Allah,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • abü hava — is. <fars. ab və ər. həva> Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbiət (su, hava, isti soyuqluq) cəhətdən vəziyyəti. Firontək iddiayə düşsəm nə əcəb; Çox zövqlidir abü həvası Misrin. S. Ə. Ş.. <Şeyx Sənan:> İştə Qafqaz! Səfalı bir məva; Allah,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • artmaq — f. 1. Miqdarca, ölçücə və s. də çoxalmaq; bol olmaq, üstə gəlmək. İnsan oxuduqca, biliyi artar. // Törəyib çoxalmaq. 2. Şiddətlənmək, güclənmək. Getdikcə soyuq artır. Dənizdə tufan durmadan artır. – Yuxu gəlməz gözümə, artır azarım gecələr. M. P …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürudət — is. <ər.> klas. Soyuqluq, soyuq. Tifllər şiddəti bürudətdən; Ağlaşır zar zar vəhşətdən. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzüşmək — f. 1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O.. 2. Ütüsü və hamarlığı pozulub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəylərbəyi — is. tar. Keçmişdə İranda və Azərbaycanda vilayət hakimi. Amma siz durun gedin Qəzvinin köhnə bəylərbəyisinin yanına, onu dəxi razı edin. . M. F. A.. Bəylərbəyinin elçilərinə rədd cavabı vermək xanlıqla şahənşahlıq arasında soyuqluq və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • donuqluq — is. 1. Donuq şeyin halı. 2. məc. Süstlük, soyuqluq, hərəkətsizlik, ruh düşkünlüyü. Əbil Qənbərovun çıxışı . . adamlarda nə isə bir donuqluq əmələ gətirdi. Ə. Vəl.. // məc. Sakitlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”